Aistien-menetelmä
The Multisensory Space Method

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.
Experiential learning and inspiring encounterings

Suomeksi In English
Lataa menetelmäopas tästä

Aistien-menetelmä

Elämyksiä, oppimista, yhdessä tekemistä, keskustelua kulttuurista, arvoista ja muistoista – Aistien-menetelmä on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä oppimisen ja hyvinvoinnin tukena.

Elämyksellisiä tiloja, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä

Tällä sivustolla kerrotaan Aistien-menetelmästä ja sen pohjalta rakennettavasta Aistien-tilasta. Sivuilta löydät ideoita ja ohjeita menetelmän hyödyntämiseen ja tilojen rakentamiseen. Sivustolta voit myös ladata pdf-muodossa Aistien-menetelmäoppaan, jossa kerrotaan menetelmästä tarkemmin.

Aistien-menetelmässä rakennetaan eri aisteille elämyksiä antavia ja helposti muunneltavia oppimis- ja elämysympäristöjä. Aistien-tila voidaan rakentaa jotain tapahtumaa varten valmiiksi elämykselliseksi ympäristöksi. Aistien-tilat voidaan myös rakentaa ryhmäprosessina, jolloin tila suunnitellaan ja rakennetaan yhteisöllisesti. Tällöin tilan lopputulosta tärkeämpää ovat keskustelu, yhdessä tekeminen, oppiminen ja oivaltaminen.

menetelma_1.jpg

Aistien-menetelmä soveltuu erilaisille toimijaryhmille ja käyttötarkoituksiin. Aistien-menetelmässä toimijat itse määrittelevät toiminnan tavoitteita ja toteutusta. Menetelmän tarkoituksena on voimaannuttaa ja tarjota elämyksiä sekä tilan rakentajille että tilassa vieraileville. Aistien-tilan suunnittelu ja rakentaminen tukee tilassa toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Keskeistä menetelmälle on Aistien-tilan helppo muokattavuus: tilaa käyttävät ihmiset voivat muokata sen oman näköisekseen. Tilan ei ole tarkoitus olla näyttely, vaan paikka, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa. Tilat eivät ole autenttisia kopioita todellisuudesta, vaan viitteellisiä, ajatuksia, muistoja ja tunteita herättäviä. Aistien-tila toimii tilana, jossa ihminen tai ryhmä voi keskustella tai kysyä itseltään: kuka minä olen, mikä minulle on tärkeää?

Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Aistien-menetelmän taustalla on Laurea-ammattikorkeakoulussa aloitettu kehittämistyö elämyksellisen ja kohtaamista edistävän tilan käytöstä sekä opetuksen että sosiaalityön menetelmänä. Menetelmää on kehitetty vuodesta 2011 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa valtakunnallisessa Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeessa. Hankkeessa menetelmää on laajennettu käytettäväksi erilaisille kohderyhmille ja erilaisissa ympäristöissä. Mukana ovat olleet Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Jyränkölän Setlementti / Heinolan kansalaisopisto, Hämeen Kylät ry, Päivälehden museo ja Lapin maakuntamuseo.

Aistien-hanke on päättynyt maaliskuun 2015 lopussa. Lisätietoja hankkeesta ja sen toiminnasta voit lukea Laurea-ammattikorkeakoulun sivuilta www.laurea.fi/aistien.

Aistien-menetelmän kehittämistä jatkaa Osuuskunta Kotva, josta löydät lisätietoa osoitteessa www.kotva.fi.

Artikkelikokoelma

Lataa luettavaksesi Aistien-menetelmällä oivalluksia oppimiseen ja kohtaamiseen - artikkelikokoelma

Aistien-menetelmä opetuksessa

Lataa käyttöösi lyhyt kuvaus Aistien-menetelmästä oppimisen edistämisessä

Aistien-menetelmä monikulttuurityössä

Lataa käyttöösi lyhyt kuvaus Aistien-menetelmästä kulttuurien kohtauspaikkana

Aistien-menetelmä yhteisöjen kanssa toimimiseen

Lataa käyttöösi lyhyt kuvaus Aistien-menetelmästä kylä- ja vapaaehtoistoiminnassa