Aistien-menetelmä
The Multisensory Space Method

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.
Experiential learning and inspiring encounterings

Suomeksi In English
Lataa menetelmäopas tästä

Oppimisympäristö

Pariisilainen kahvilahetki omassa luokkahuoneessa? Vierailu lapsuuden maisemassa? Satumaailma kirjastossa? Kokemuksellista oppimista Aistien-menetelmän avulla.

Aistien-tila oppimisympäristönä

Aistien-tilaa käytetään oppimista tai hyvinvointia tukevana tilana. Moniaistinen tila tukee elämyksellistä, kokemuksellista ja yhteisöllistä oppimista erilaisille kohderyhmille. Sen voi rakentaa joko yksi henkilö tai asiantuntijaryhmä. Aistien-tila voidaan rakentaa esimerkiksi oppilaitoksen luokkahuoneeseen, kirjastoon, asiakastilaksi tai erilaisiin tapahtumiin. Tilan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida tilassa suunniteltu toiminta sekä se, ketkä sitä tulevat käyttämään.

Oppimista ja muistelua

Aistien-tila tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi historian, musiikin ja liikunnan opetukseen. Kielikahvilassa kielen käyttämistä harjoitellaan aidon tuntuisessa tilanteessa. Historian opetuksessa voidaan suunnitella ja rakentaa tiettyyn aikakauteen tai tapahtumaan liittyvä tila, jossa opetuksen sisältöä syvennetään kuvilla, äänillä ja muilla aistimateriaaleilla.

Aistien tilaa käytetään myös hyvinvointia tukevana tilana. Tila on rentouttava keidas työyhteisössä tai jossain julkisessa tilassa. Muistelutilana toimiessaan se herättää ajatuksia ja innostaa jakamaan kokemuksia. Maahanmuuttaja voi siellä palata vähäksi aikaa tuttuun ja turvalliseen ympäristöön.

Aistien-tila toimii kohtaamista edistävänä tilana. Tällaisessa tilassa on mahdollista esitellä esimerkiksi eri kulttuureja ja jakaa tietoa niistä. Tilassa maahanmuuttajat voivat kertoa lapsilleen tai suomalaisille omasta taustastaan. Tila voidaan rakentaa myös vanhempien ja nuorten kohtaamispaikaksi, joka tarjoaa tilaisuuden tutustua nuorten elämään.

Aistien-tila toimii myös rentona ja tunnelmallisena ohjauksen tai sosiaalityön asiakastilana. Erilaisissa tapahtumissa, tai julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa on moniaistisessa tilassa helppo aloittaa keskusteluja vierailijan kanssa. Tilassa voidaan kerätä myös kehitysideoita yhteisöille ja organisaatioille.

Aistien-tilan suunnittelussa on hyvä huomioida, ettei se ole liian yllätyksellinen. Tilan ulkopuolella tulisi olla informaatiota siitä, millaiseen tilaan ollaan tulossa.

oppimisymparisto_2.jpg

Ajatusten herättelyä

oppimisymparisto_1.jpg

Tilassa vierailevia voi herätellä pohtimaan esimerkiksi:

  • Mikä on mielestäni tärkeätä? Kaunista? Mielekästä?
  • Miksi ajattelen, toimin näin?
  • Mitä haluan säilyttää, miksi?
  • Mikä on muuttunut? Mikä on muutoksen taustalla?
  • Mikä on yleismaailmallista, kansallista, yhteisöön sidottua?

Menetelmäkuvauksia aistien-tilojen toteuttamiseen

Aistien-tiloja on rakennettu erilaisiksi oppimisympäristöiksi. Alla olevista linkeistä löytyy kuvauksia tehdyistä tiloista ja ohjeita niiden toteuttamiseen.

Pilottiprojekteja

Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeessa on toteutettu erilaisia pilottiprojekteja:

Luontotila Heinolassa

Heinolan kansalaisopiston Mediapaja toteutti luontoaiheisen Aistien-tilan oppimisympäristöksi. Tila toimi samalla multimediallisena harjoitustyönä mediapajalaisille. Tavoitteena oli hyödyntää moniaistisen tilan tekemistä voimaannuttavana, yhdessä tekemisen ja toteuttamisen menetelmänä. Luontotilassa haluttiin luoda eri aistikokemuksia tarjoava ympäristö ja tuoda esiin lähialueen luontoon ja ympäristökasvatukseen liittyvää tietoa. Luontoaiheinen Aistien-tila on toiminut pohjana kansalaisopiston luontokurssien kehittämiselle.