Aistien-menetelmä
The Multisensory Space Method

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.
Experiential learning and inspiring encounterings

Suomeksi In English
Lataa menetelmäopas tästä

Tila

Tila on Aistien-menetelmän mahdollistaja. Menetelmän ydin on eri aisteja aktivoiva, elämyksellinen ja helposti muunneltava tila.

Aistien-tilan tarkoitus

Aistien-tila tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Sen tarkoitus on edistää oppimista, ihmisten ja kulttuurien välistä kohtaamista ja hyvinvointia. Tilassa kuvamaailma, äänet, tuoksut, maut ja esineet johdattelevat kävijää erilaisiin ympäristöihin. Aistien tila on helposti muokattavissa eri aisteja stimuloivaksi koko seinän kokoisilla kuvilla, äänimaailmalla, sekä muunneltavalla sisustuksella.

Aistien-tiloja voidaan toteuttaa kiinteinä ja tilapäisinä. Aistien-hankkeessa on käytetty liikuteltavina tilaratkaisuina kahta erilaista mallia, toinen on nopeasti koottava popup-teltta, toinen erillisillä, toisiinsa kiinnitettävillä seinämäratkaisuilla toteutettu rakenne.

3D_b.jpg

3D_a.jpg

Aistien-tilassa koko seinälle heijastettavien kuvien tarkoitus on luoda vaikutelma, että tila jatkuu maiseman kautta, ne ikään kuin jatkavat tilaa ja tekevät siitä kokonaisen. Tällöin perspektiivi on hyvä valita silmän korkeudelta. Maisemakuvat ovat näyttäviä tilassa.

Tila kiinteänä ratkaisuna

Laurea-ammattikorkeakoulussa kiinteä Aistien-tila on toteutettu luokkahuoneeseen rajaamalla se luokkatilasta kahdella verhoseinällä. Tilaan heijastetaan seinän kokoiset kuvat kahdella dataprojektorilla. Toinen projektori on kiinnitetty huoneen kattoon ja sen kuva heijastuu tilan kiinteään seinään. Toinen on siirrettävä ja sillä on heijastettu kuva verhokankaaseen tilan ulkopuolelta verhokankaan läpi. Aistien-tilan viereen on varattu varastotilaa tarvittavalle pienesineistölle ja materiaaleille.

Lattialla on iso kokolattiamatto, jonka päälle voi lisätä suunniteltuun tilan teemaan sopivia mattoja, tyynyjä ja muita tekstiilejä. Tilan yhdellä kiinteällä seinällä on verhokiskot, joihin kiinnitetään valittuun teemaan sopivia kankaita, kuvia tai muuta rekvisiittaa.

Luokkatilaa voi käyttää myös alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa siirtämällä verhot syrjään. Toisaalta Aistien- tila on helppo ottaa taas käyttöön.

b202.jpg

Aistien-tila on suunniteltu varustukseltaan sellaiseksi (tekniikka, verhotangot tms.), että sitä voidaan hyödyntää jatkuvasti erilaisten kertaluontoisten elämyksellisten tilojen toteuttamiseen.

tekninen.jpg

Tilan tekniikka on suhteellisen helppokäyttöistä, jotta erilaiset käyttäjät voivat muovata tilaa haluamakseen.

Tila liikuteltavana ratkaisuna

Liikuteltava Aistien- tila on periaatteeltaan samanlainen kuin kiinteä tila, mutta sen on mahdollista rakentaa väliaikaisesti eri ympäristöihin, kuten kirjastoihin, palvelutaloihin, museoihin tai tapahtumiin. Aistien-hankkeessa liikuteltavan tilan rakenteina on käytetty messukäyttöön tarkoitettuja toisiinsa kiinnitettäviä seinämiä, joiden päälle on kiinnitetty haluttaessa myös kattokangas. Myös hyvänlaatuinen puutarha- tms. teltta voi toimia liikuteltavana Aistien-tilana.

Tila on kooltaan pienempi kuin kiinteä tila ja siinä kuvat on heijastettu siirrettävillä dataprojektoreilla seinämien ulkopuolelta. Äänimaailma on luotu kannettavan tietokoneen ja kaiuttimien avulla. Liikuteltavan tilan aistimateriaalit ja esineistöt ovat samoja kuin kiinteässä tilassa käytetyt. Liikuteltavan Aistien-tilan käyttömahdollisuudet ovat sen koon ja helpon siirreltävyyden ansiosta laajat.

tila_2.jpg

Laurea-ammattikorkeakoulun Aistien-tila

tila_1.jpg

Liikuteltava tilaratkaisu

Tilan materiaalit

tila_3.jpg

Aistien-hankkeen pilottiprojekteista saatujen kokemusten perusteella on muodostunut hyvä toimintamalli tilojen kuva-, esine-, maku, tuoksu- ja äänimaailman toteutukseen.

Kuvamaailmalla saadaan viitteellinen ympäristö aikaiseksi. Seinälle heijastettavina kuvina voidaan käyttää joko videota, still-kuvaa tai vaihtuvaa kuvasarjaa.

Esineitä ja somistusta tilaan valitessa on hyvä muistaa tarkoituksenmukaisuus. Tunnelman luo kalusteiden, kankaiden, esineiden, ruokien, juomien sekä väri- ja kuvamaailman kokonaisuus.

Makuja ja tuoksuja tilaan saa esimerkiksi teemaan liittyvien ruokien ja juomien avulla.

Äänimaailma voi muodostua Aistien-tilan teemaan sopivista luontoäänistä. Usein tiloissa käytetään myös valitun teeman aikakauteen tai kulttuuriin sopivaa musiikkia.

Lisätietoa Aistien-tilojen toteutuksesta löydät menetelmäoppaasta.

Mikä on Aistien-tila?

Lataa käyttöösi lyhyt kuvaus Aistien-menetelmästä.

Tilan tekninen toteutus

Lataa käyttöösi tiivis kuvaus Aistien-tilaan tarvittavasta tekniikasta.