Aistien-menetelmä

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.

Aistien-menetelmä

Aistien-menetelmä tarkoittaa elämyksellisen ja moniaistisen tilan hyödyntämistä oppimisen, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin välineenä ja mahdollistajana. Menetelmää on kehitetty useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa vuodesta 2009 lähtien. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa Aistien-menetelmästä ja sen kehityshistoriasta.

Aistien-menetelmän soveltamisalat ja käyttötavat

Sivuilla esitellään myös menetelmän soveltamismahdollisuuksia avoimena oppimisympäristönä, monikulttuurisen dialogin mahdollistajana, yhteisöllisyyden lisääjänä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen tilana. Menetelmän kehittäjät haluavat tilan ja aineistojen olevan vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.