Aistien-menetelmä

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.

Aistien-menetelmä

Aistien-menetelmä tarkoittaa elämyksellisen ja moniaistisen tilan hyödyntämistä oppimisen, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin välineenä ja mahdollistajana. Menetelmää on kehitetty useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa vuodesta 2009 lähtien. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa Aistien-menetelmästä ja sen kehityshistoriasta. Lisäksi sivuilla esitellään menetelmän soveltamismahdollisuuksia avoimena oppimisympäristönä, monikulttuurisen dialogin mahdollistajana, yhteisöllisyyden lisääjänä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen tilana. Menetelmän kehittäjät haluavat tilan ja aineistojen olevan vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

ELO - Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa

Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeessa kehitettiin Aistien-tilaa avoimena oppimisympäristönä, jossa on mahdollista oppia kulttuurista ja kielestä elämyksellisesti, yhdessä keskustellen ja kokemuksia vaihtaen.

ELO-hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, Laurea-ammattikorkeakoulun, Espoon kaupunginkirjaston ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen hanke.