Aistien-menetelmä

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.

Aistien-menetelmä

Aistien-menetelmä tarkoittaa elämyksellisen ja moniaistisen tilan hyödyntämistä oppimisen ja hyvinvoinnin välineenä. Menetelmää on kehitetty useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa vuosina 2009-2021.  Näiltä sivuilta löydät lisätietoa Aistien-menetelmästä ja sen soveltamismahdollisuuksista avoimena oppimisympäristönä, monikulttuurisen dialogin mahdollistajana sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilana.

ELO - Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa

Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeessa kehitettiin Aistien-tilaa avoimena oppimisympäristönä, jossa on mahdollista oppia kulttuurista ja kielestä elämyksellisesti, yhdessä keskustellen ja kokemuksia vaihtaen.

ELO-hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, Laurea-ammattikorkeakoulun, Espoon kaupunginkirjaston ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen hanke.