Lataa menetelmäopas

Oppimisympäristö

Pariisilainen kahvilahetki omassa luokkahuoneessa? Vierailu lapsuuden maisemassa? Satumaailma kirjastossa? Kokemuksellista oppimista Aistien-menetelmän avulla.

Aistien-tila oppimisympäristönä

Aistien-tilaa voidaan rakentaa myös valmiiksi oppimis- tai kohtaamistilaksi, jolloin se tukee elämyksellistä, kokemuksellista ja yhteisöllistä oppimista. Tila on aina yksinkertaistettu ja subjektiivinen kuva todellisuudesta. Sen on tarkoitus herättää keskustelua ja ajatuksia. Tilassa on hyvä keskustella kriittisesti: mitä tila kertoo – tai mitä se ei kerro – ilmiöstä? Perustuuko se todellisuuteen vai mielikuviin?  Millaisia tunteita tila herättää?

Oppimista ja muistelua

Aistien-tila tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi historian, musiikin ja liikunnan opetukseen. Kielikahvilassa kielen käyttämistä harjoitellaan aidon tuntuisessa tilanteessa. Historian opetuksessa voidaan suunnitella ja rakentaa tiettyyn aikakauteen tai tapahtumaan liittyvä tila, jossa opetuksen sisältöä syvennetään kuvilla, äänillä ja muilla aistimateriaaleilla.

Aistien tilaa käytetään myös hyvinvointia tukevana tilana. Tila on rentouttava keidas työyhteisössä tai jossain julkisessa tilassa. Muistelutilana toimiessaan se herättää ajatuksia ja innostaa jakamaan kokemuksia. Maahanmuuttaja voi siellä palata vähäksi aikaa tuttuun ja turvalliseen ympäristöön.

Aistien-tila toimii kohtaamista edistävänä tilana. Tällaisessa tilassa on mahdollista esitellä esimerkiksi eri kulttuureja ja jakaa tietoa niistä. Tilassa maahanmuuttajat voivat kertoa lapsilleen tai suomalaisille omasta taustastaan. Tila voidaan rakentaa myös vanhempien ja nuorten kohtaamispaikaksi, joka tarjoaa tilaisuuden tutustua nuorten elämään.

Tilaa voi käyttää rentona ja tunnelmallisena ohjauksen tai sosiaalityön asiakastilana. Erilaisissa tapahtumissa, tai julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa on moniaistisessa tilassa helppo aloittaa keskusteluja vierailijan kanssa. Tilassa voidaan kerätä myös kehitysideoita yhteisöille ja organisaatioille.

Kaikkia aisteja stimuloiva tila voi olla erittäin vaikuttava ja ihmiset voivat reagoida siihen eri tavoin. Tilan tulisi olla mahdollisimman positiivinen elämys ja eri aistielämyksiä tulee voida muokata kävijöiden toiveiden mukaan. Tilan ulkopuolella on hyvä olla informaatiota siitä, millaiseen tilaan ollaan tulossa.

Ajatusten herättelyä

Tilassa vierailevia voi herätellä pohtimaan esimerkiksi:

  • Kuka olen? Mihin kuulun?
  • Mikä on tärkeätä, merkityksellistä tai mielekästä?
  • Mikä on muuttunut? Mikä on muutoksen taustalla?
  • Mikä on yksilöllistä, yhteisöllistä,  yleismaailmallista?

Pilottiprojekteja

Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeessa on toteutettu erilaisia pilottiprojekteja:

Luontotila Heinolassa

Heinolan kansalaisopiston Mediapaja toteutti luontoaiheisen Aistien-tilan oppimisympäristöksi. Tila toimi samalla multimediallisena harjoitustyönä mediapajalaisille. Tavoitteena oli hyödyntää moniaistisen tilan tekemistä voimaannuttavana, yhdessä tekemisen ja toteuttamisen menetelmänä. Luontotilassa haluttiin luoda eri aistikokemuksia tarjoava ympäristö ja tuoda esiin lähialueen luontoon ja ympäristökasvatukseen liittyvää tietoa. Luontoaiheinen Aistien-tila on toiminut pohjana kansalaisopiston luontokurssien kehittämiselle.