Lataa menetelmäopas

Oppimisympäristö

Pariisilainen kahvilahetki omassa luokkahuoneessa? Vierailu lapsuuden maisemassa? Satumaailma kirjastossa? Kokemuksellista oppimista Aistien-menetelmän avulla.

Aistien-tila oppimisympäristönä

Aistien-tila voidaan rakentaa myös valmiiksi oppimis- tai kohtaamisen tilaksi, jolloin se tukee elämyksellistä, kokemuksellista ja yhteisöllistä oppimista. Tila on aina yksinkertaistettu ja subjektiivinen kuva todellisuudesta. Sen on tarkoitus herättää keskustelua ja ajatuksia. Tilassa on hyvä keskustella kriittisesti: mitä tila kertoo – tai mitä se ei kerro – ilmiöstä? Perustuuko se todellisuuteen vai mielikuviin?  Millaisia tunteita tila herättää?

Oppimista ja muistelua

Aistien-tila tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi historian, musiikin ja liikunnan opetukseen. Kielikahvilassa kielen käyttämistä harjoitellaan aidon tuntuisessa tilanteessa. Historian opetuksessa voidaan suunnitella ja rakentaa tiettyyn aikakauteen tai tapahtumaan liittyvä tila, jossa opetuksen sisältöä syvennetään kuvilla, äänillä ja muilla aistimateriaaleilla.

Aistien-tilaa käytetään myös hyvinvointia tukevana tilana. Tila voi olla rentouttava keidas työyhteisössä tai jossain julkisessa tilassa. Muistelutilana toimiessaan Aistien-tila herättää ajatuksia ja innostaa jakamaan kokemuksia. Maahanmuuttaja voi palata siellä hetkeksi tuttuun ja turvalliseen ympäristöön.

Aistien-tila toimii myös kohtaamista edistävänä tilana. Tällaisessa tilassa on mahdollista esitellä esimerkiksi eri kulttuureja ja jakaa tietoa niistä. Tilassa maahanmuuttajat voivat kertoa lapsilleen tai suomalaisille omasta taustastaan. Tila voidaan rakentaa myös vanhempien ja nuorten kohtaamispaikaksi, joka tarjoaa tilaisuuden tutustua nuorten elämään.

Tilaa voi käyttää rentona ja tunnelmallisena ohjauksen tai sosiaalityön asiakastilana. Erilaisissa tapahtumissa tai julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, Aistien-tilassa on helppo aloittaa keskusteluja vierailijan kanssa. Tilassa voidaan kerätä myös kehitysideoita yhteisöille ja organisaatioille.

Kaikkia aisteja aktivoiva tila voi olla erittäin vaikuttava, ja ihmiset voivat reagoida siihen eri tavoin. Tilan tulisi olla mahdollisimman positiivinen elämys, ja eri aistielämyksiä tulee voida muokata kävijöiden toiveiden mukaan. Tilan ulkopuolella on hyvä olla informaatiota siitä, millaiseen tilaan ollaan tulossa.

Ajatusten herättelyä

Tilassa vierailevia voi herätellä pohtimaan esimerkiksi:

  • Kuka olen? Mihin kuulun?
  • Mikä on minulle tai meille tärkeää, merkityksellistä tai mielekästä?
  • Mikä on muuttunut? Mikä on muutoksen taustalla?
  • Mikä on yksilöllistä, yhteisöllistä,  yleismaailmallista?

Pilottiprojekteja

Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa toteutettiin erilaisia pilottiprojekteja:

Luontotila Heinolassa

Heinolan kansalaisopiston Mediapaja toteutti luontoaiheisen Aistien-tilan oppimisympäristöksi. Tila toimi samalla multimediallisena harjoitustyönä mediapajalaisille. Tavoitteena oli hyödyntää Moniaistisen tilan tekemistä voimaannuttavana, yhdessä tekemisen ja toteuttamisen menetelmänä. Luontotilassa haluttiin luoda eri aistikokemuksia tarjoava ympäristö ja tuoda esiin lähialueen luontoon ja ympäristökasvatukseen liittyvää tietoa. Luontoaiheinen Aistien-tila on toiminut pohjana kansalaisopiston luontokurssien kehittämiselle.