Oppimisympäristö

Aistien-menetelmä oppimisympäristönä

Ihminen hahmottaa maailmaa aistiensa kautta, ja eri aistien ärsykkeet edistävät hyvinvointia sekä tukevat ja tehostavat oppimista. Aistien-tila voidaan rakentaa valmiiksi oppimis- tai kohtaamisen tilaksi, jolloin se tukee elämyksellistä, kokemuksellista ja yhteisöllistä oppimista. Tila on aina yksinkertaistettu ja subjektiivinen kuva todellisuudesta. Sen on tarkoitus herättää keskustelua ja ajatuksia.

Kokemuksellista oppimista

Aistien-tila tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi historian, musiikin ja liikunnan opetukseen. Kielikahvilassa kielen käyttämistä harjoitellaan aidon tuntuisessa tilanteessa. Historian opetuksessa voidaan suunnitella ja rakentaa tiettyyn aikakauteen tai tapahtumaan liittyvä tila, jossa opetuksen sisältöä syvennetään kuvilla, äänillä ja muilla aistimateriaaleilla.

Äänet ja hajut aktivoivat oppijoita liittämään tapahtumat siihen, mitä he ovat aiemmin oppineet muistojen kautta. Kahden aistikanavan kautta tapahtuva aistiärsyke on intensiivisempi kuin yhden aistin ärsyke. Oppimistulokset paranevat sen mukaan, monenko aistin avulla opetusta havainnollistetaan (Luojus 2011):
• jos kuulee, muistiin jää 20 %
• jos näkee, muistiin jää 30 %
• jos sekä kuulee että näkee, muistiin jää 50 %
• jos saa lisäksi puhua, muistiin jää 70 %
• jos saa lisäksi tehdä itse, muistiin jää 90 %.

Moniaistisessa oppimisympäristössä aistiärsykkeitä voidaan kontrolloida, mikä vaikuttaa epäsuorasti oppimistuloksiin. Aistiärsykkeiden avulla voidaan laukaista toivottuja reaktioita, kuten kiinnostusta, ja vähentää oppimista haittaavia tekijöitä, kuten ahdistusta.

Kaikkia aisteja aktivoiva tila voi olla erittäin vaikuttava, ja ihmiset voivat reagoida siihen eri tavoin. Tilan tulisi olla mahdollisimman positiivinen elämys, ja eri aistielämyksiä tulee voida muokata kävijöiden toiveiden mukaan. Tilan ulkopuolella on hyvä olla informaatiota siitä, millaiseen tilaan ollaan tulossa. Tilassa on hyvä keskustella kriittisesti: mitä tila kertoo – tai mitä se ei kerro – ilmiöstä? Perustuuko se todellisuuteen vai mielikuviin?  Millaisia tunteita tila herättää?

Lähteet:
Luojus, M. 2011. Pystynkö oppimaan? opas meille kaikille. Viitattu 12.8.2022.  www.slideshare.net/MaaritLuojus/pyop-netti