Työhyvinvoinnin tukeminen

Aistien-menetelmää voi hyödyntää myös työhyvinvoinnin tukemisen välineenä. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen, työssä viihtymiseen ja työtyytyväisyyteen.

Luonnolla on tutkitusti vaikutusta niin psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin. Vapaa-ajan lisäksi myös työpäivän oheen kannattaa ujuttaa luontokokemuksia. Ulkoilun ohella myös esimerkiksi sisäkasveilla sekä virtuaaliluontoympäristöillä on positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja stressin vähenemiseen. Luonnon vaikutukset koetaan kaikkien aistien välityksellä. Aistikokemukset syntyvät monesti useamman aistin yhteistyön tuloksena ja aistit myös vaikuttavat toisiinsa joko tukemalla tai kumoamalla toistensa vaikutuksia. Kehittynyt teknologia antaa mahdollisuuden kokea luonnon hyvinvointivaikutukset, vaikkei aidossa luonnossa oleskelisikaan.

Aistien-tila voidaan rakentaa työyhteisöä varten heidän toiveidensa mukaiseksi tai yhdessä työyhteisön kanssa. Tila voi olla tarkoitettu esimerkiksi rentoutumiselle ja palautumiselle työpajan lomassa. Työaikana tapahtuva taukojen pitäminen sekä niiden virkistävyys mahdollistaa riittävän työstä palautumisen ja siten ehkäisee työuupumusta. Tila voi myös olla uudenlainen paikka tehdä töitä yhdessä. Perinteisen kokouspöydän ääressä pidetyn palaverin pitäminen luontoympäristössä virkistää sekä mieltä että aivoja. Samalla tila voi edistää yhteisöllisyyttä ja kohtaamista sekä häivyttää hierarkiaa.

Yksi esimerkki Aistien-menetelmän hyödyntämisestä työhyvinvoinnin edistämisessä on Eloisa-hankkeessa kehitetty Elämysnurkka-konsepti. Elämysnurkka on tila, joka tukee työyhteisön kohtaamista sekä edistää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Konsepti perustuu Aistien-menetelmään. Tarkemmin Elämysnurkasta voi lukea alla olevasta pikaoppaasta.

Elämysnurkka työpaikoille -pikaopas

Lataa käyttöösi lyhyt opas Elämysnurkka-konseptin hyödyntämisestä työpaikoilla