Suomea elämyksellisesti

Näiltä sivuilta löydät suomen kielen oppimista tukevaa materiaalia, joka on tuotettu Hämeen ELY-keskuksen ESR-rahoitteisessa Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeessa vuosina 2017-2018. Tervetuloa tutustumaan!

Ihminen havainnoi ja kerää tietoa ympäristöstään aistiensa avulla. Mitä useampi niistä on käytössä, sitä varmemmin opitut asiat jäävät muistiin. Aistien-tilassa oppiminen ja yhdessäolo tapahtuu äänten, kuvien ja muiden elämyksellisten elementtien ympäröimänä.

Tila muuntuu hetkessä TE-toimistoksi, somalialaiseksi olohuoneeksi tai vaikkapa syksyiseksi mustikkametsäksi. Vain mielikuvitus on rajana! Aistien-tila suunnitellaan sekä rakennetaan yhdessä. Yhdessä tekeminen tarjoaa puitteet kohtaamiselle, keskustelulle ja kielen oppimiselle.

Tältä sivustolta löydät vinkkejä Aistien-tilan rakentamiseen, sekä eri aistien hyödyntämiseen opettamis- ja oppimistilanteissa. Sivuilta löydät tilassa käytettäviä ääniä ja kuvia, sekä valmiita materiaaleja, kuten pelejä ja leikkejä kielen opetuksen tueksi.

Laurea Espoo Punainen Risti

Elo-hanke sosiaalisessa mediassa