Lataa menetelmäopas

Historia

Menetelmän synty ja kehittäminen

Laurea-ammattikorkeakoulussa Aistien-tilaa on kehitetty monissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Ensimmäinen projekti vuonna 2009-2010 edisti maahanmuuttajaopiskelijoiden osallisuutta opiskelijayhteisössä Laureassa. Moniaistista tilaa avoimena oppimisympäristönä kehitettiin ESR-rahoitteisessa Aistien–projektissa vuosina 2011-2015. Siinä oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja museot kokeilivat erilaisia tapoja hyödyntää moniaistista tilaa avoimena oppimisympäristönä. Lisää tietoa löydät hankkeen loppuraportista.

Kehittämistä jatkettiin ESR-rahoitteisessa Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa –projektissa (2016-2018). Siinä tilaa käytettiin erityisesti kotoutumisen ja suomen kielen oppimisen välineenä. Opiskelijat ja vapaaehtoiset järjestivät erilaisia tapahtumia yhdessä. Suomen kielen oppimisen lisäksi tarkoituksena oli tehdä kulttuurista monimuotoisuutta näkyväksi ja edistää erilaisten ihmisten kohtaamista. Lisää tietoa löydät hankkeen julkaisusta.

Vuosina 2018-2022 Aistien-tilaa kehitettiin ja levitettiin Erasmus+ -rahoitteisessa DISC-projektissa. Projektin kumppanit olivat Espanjasta, Italiasta, Belgiasta ja Sloveniasta.Lisää tietoa hankkeesta löydät DISC-projektin sivuilta. Eloisa-hankkeessa (2021-2023) kehitetään Aistien-menetelmän pohjalta Elämysnurkka konseptia, joka edistää  työyhteisön hyvinvointia ja resilienssiä.  Lisää tietoa löydät Laurea Journalin artikkelista Moniaistinen Elämysnurkka tukemaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Laurean yhteistyökumppanit ovat myös käyttäneet tilaideaa erilaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin Pakolaisteltta on tila, jonka avulla on tarkoitus antaa ihmisille kokemus elämästä pakolaisleirillä ja tällä tavoin tuoda näkyväksi pakolaisuutta ja pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin mm.pakolaisten kuntapaikkojen puolesta. Lisää tietoa löydät Punaisen Ristin Astu sisään pakolaistelttaan! -sivulta. Helsingin yliopiston opiskelijat rakensivat Aistien-tiloja Tekniikan museoon ja Hotelli- ja ravintolamuseoon sekä omalle kampukselle vuosina 2013-2014.  Lisää tietoa löydät julkaisusta What is a multisensory tent? Developing multisensory method and new learning environments.