Lataa menetelmäopas

Tila

Tila on Aistien-menetelmän mahdollistaja. Menetelmän ydin on eri aisteja aktivoiva, elämyksellinen ja helposti muunneltava tila.

Aistien-tilan tarkoitus

Aistien-tila tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Tilassa kuvamaailma, äänet, tuoksut, maut ja esineet johdattelevat kävijää erilaisiin ympäristöihin. Aistien-tila on helposti muokattavissa eri aisteja aktivoivaksi avoimeksi oppimisympäristöksi koko seinän kokoisilla kuvilla, äänimaailmalla sekä muunneltavalla sisustuksella.

Aistien-tiloja voidaan toteuttaa kiinteinä ja väliaikaisina tiloina. Aistien-hankkeessa on käytetty liikuteltavina tilaratkaisuina kahta erilaista mallia, toinen on nopeasti koottava pop up-teltta, toinen erillisillä, toisiinsa kiinnitettävillä seinämäratkaisuilla toteutettu rakenne.

Aistien-tilassa koko seinälle heijastettavien kuvien tarkoitus on luoda vaikutelma, että tila jatkuu maiseman kautta, ne ikään kuin jatkavat tilaa ja tekevät siitä kokonaisen. Tällöin perspektiivi on hyvä valita silmän korkeudelta. Maisemakuvat ovat näyttäviä tilassa.

Aistien-tilassa koko seinälle heijastettavien kuvien tarkoitus on luoda vaikutelma, että tila jatkuu maiseman kautta, ne ikään kuin jatkavat tilaa ja tekevät siitä kokonaisen. Tällöin perspektiivi on hyvä valita silmän korkeudelta. Maisemakuvat ovat näyttäviä tilassa.
Aistien-tilassa koko seinälle heijastettavien kuvien tarkoitus on luoda vaikutelma, että tila jatkuu maiseman kautta, ne ikään kuin jatkavat tilaa ja tekevät siitä kokonaisen. Tällöin perspektiivi on hyvä valita silmän korkeudelta. Maisemakuvat ovat näyttäviä tilassa.

Tila kiinteänä ratkaisuna

 Aistien-tila on suunniteltu varustukseltaan sellaiseksi (tekniikka, verhotangot tms.), että sitä voidaan hyödyntää jatkuvasti erilaisten kertaluontoisten elämyksellisten tilojen toteuttamiseen.
Aistien-tila on suunniteltu varustukseltaan sellaiseksi (tekniikka, verhotangot tms.), että sitä voidaan hyödyntää jatkuvasti erilaisten kertaluontoisten elämyksellisten tilojen toteuttamiseen.
Tilan tekniikka on suhteellisen helppokäyttöistä, jotta erilaiset käyttäjät voivat muovata tilaa haluamakseen.
Tilan tekniikka on suhteellisen helppokäyttöistä, jotta erilaiset käyttäjät voivat muovata tilaa haluamakseen.

Tila liikuteltavana ratkaisuna

Liikuteltava Aistien-tila on periaatteeltaan samanlainen kuin kiinteä tila, mutta se on mahdollista rakentaa väliaikaisesti eri ympäristöihin, kuten kirjastoihin, palvelutaloihin, museoihin, päiväkoteihin, kouluihin tai tapahtumiin. Aistien-hankkeessa liikuteltavan tilan rakenteina on käytetty messukäyttöön tarkoitettuja toisiinsa kiinnitettäviä seinämiä, joiden päälle on kiinnitetty haluttaessa myös kattokangas. Myös hyvänlaatuinen puutarha- tms. teltta voi toimia liikuteltavana Aistien-tilana.

Tila on kooltaan pienempi kuin kiinteä tila, ja siinä kuvat on heijastettu siirrettävillä dataprojektoreilla seinämien ulkopuolelta. Äänimaailma on luotu kannettavan tietokoneen ja kaiuttimien avulla. Liikuteltavan tilan aistimateriaalit ja esineistöt ovat samoja kuin kiinteässä tilassa käytetyt. Liikuteltavan Aistien-tilan käyttömahdollisuudet ovat sen koon ja helpon siirreltävyyden ansiosta laajat.

Laurea-ammattikorkeakoulun Aistien-tila
Laurea-ammattikorkeakoulun Aistien-tila
Liikuteltava tilaratkaisu
Liikuteltava tilaratkaisu

Tilan materiaalit

Aistien-hankkeen pilottiprojekteista saatujen kokemusten perusteella on muodostunut hyvä toimintamalli tilojen kuva-, esine-, maku, tuoksu- ja äänimaailman toteutukseen.

Kuvamaailmalla saadaan aikaiseksi viitteellinen ympäristö. Seinälle heijastettavina kuvina voidaan käyttää joko videota, still-kuvaa tai vaihtuvaa kuvasarjaa.

Esineitä ja somistusta tilaan valitessa on hyvä muistaa tarkoituksenmukaisuus. Tunnelman luo kalusteiden, kankaiden, esineiden, ruokien, juomien sekä väri- ja kuvamaailman kokonaisuus.

Makuja ja tuoksuja tilaan saa esimerkiksi teemaan liittyvien ruokien ja juomien avulla.

Äänimaailma voi muodostua Aistien-tilan teemaan sopivista luontoäänistä. Usein tiloissa käytetään myös valitun teeman aikakauteen tai kulttuuriin sopivaa musiikkia.

Lisätietoa Aistien-tilojen toteutuksesta löydät menetelmäoppaasta.