Lataa menetelmäopas

Aistien-menetelmä

Elämyksiä, oppimista, yhdessä tekemistä, keskustelua kulttuurista, arvoista ja muistoista – Aistien-menetelmä on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä oppimisen ja hyvinvoinnin tukena.

Elämyksellisiä tiloja, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä

Tällä sivustolla kerrotaan Aistien-menetelmästä ja -tilasta. Sivuilta löydät ideoita ja ohjeita menetelmän hyödyntämiseen ja tilojen rakentamiseen. Sivustolta voit myös ladata pdf-muodossa Aistien-oppaan, jossa kerrotaan menetelmästä tarkemmin.

Aistien-menetelmän voi jakaa kahteen erilaiseen tapaan käyttää Aistien-tilaa. Ensinnäkin valmis Aistien-tila  voi toimia elämyksellisenä oppimisen tai kohtaamisen tilana. Toinen tapa on yhdessä rakentaa tila, jolloin tila suunnitellaan ja rakennetaan yhteisöllisesti. Tällöin lopputulosta tärkeämpää on yhteinen prosessi.

Kun tila rakennetaan yhdessä toimijat itse määrittelevät toiminnan tavoitteet ja toteutustavan. Tarkoituksena on voimaannuttaa ja tarjota elämyksiä sekä tilan rakentajille että tilassa vieraileville. Prosessi tukee toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Keskeistä menetelmälle on Aistien-tilan helppo muokattavuus: tilaa käyttävät ihmiset voivat muokata sen oman näköisekseen. Tilan ei ole tarkoitus olla näyttely. Tilat eivät ole autenttisia kopioita todellisuudesta, vaan viitteellisiä, ajatuksia, muistoja ja tunteita herättäviä. Aistien-tila toimii tilana, jossa ihminen tai ryhmä voi keskustella tai kysyä itseltään: kuka minä olen, mikä minulle on tärkeää?

Aistien - oppimisympäristöjä kehittämässä

Aistien-menetelmän taustalla on Laurea-ammattikorkeakoulussa aloitettu kehittämistyö elämyksellisen ja kohtaamista edistävän tilan käytöstä sekä opetuksen että sosiaalityön menetelmänä. Menetelmää on kehitetty kolmessa eri hankkeessa: vuosina 2009-2010 Kohtaamisia moniaistiessa tilassa, 2011-2015 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeessa sekä 2017-2019 Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeessa.

Aistien-menetelmän kehittämistä jatkaa Osuuskunta Kotva, josta löydät lisätietoa osoitteessa www.kotva.fi