Lataa menetelmäopas

Aistien-menetelmä

Elämyksiä, oppimista, yhdessä tekemistä, dialogia ja keskustelua kulttuurista, arvoista ja muistoista – Aistien-menetelmä on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä oppimisen ja hyvinvoinnin tukena.

Elämyksellisiä tiloja, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä

Aistien-tilan hyödyntämistä kutsumme Aistien-menetelmäksi.  Keskeistä menetelmälle on Aistien-tilan helppo muokattavuus: tilan käyttäjät voivat muokata sitä tarpeidensa ja toiveidensa mukaan.

Aistien-menetelmän voi jakaa kahteen erilaiseen tapaan käyttää tilaa. Ensinnäkin valmis Aistien-tila toimii elämyksellisenä oppimisen tai kohtaamisen tilana. Toinen tapa on rakentaa tila yhteisöllisesti, jolloin tila suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä. Tällöin lopputulosta tärkeämpää on yhdessä tekeminen.

Valmiin Aistien-tilan käyttö 

Valmista Aistien tilaa voi käyttää esimerkiksi oppimisen ja vuorovaikutuksen tilana. ”Ranskalainen kahvila” innostaa ranskan kielen opiskeluun tai rentouttavassa metsänurkassa voi virkistäytyä työpäivän lomassa. Tila ei ole kuitenkaan autenttinen kopio todellisuudesta vaan se on viitteellinen, ajatuksia, muistoja ja tunteita herättävä.

Tilassa on kuvan ja äänen lisäksi kosketeltavaa ja usein myös haisteltavaa ja maisteltavaa. Tila ei ole kuitenkaan näyttely, vaan sen tarkoitus on innostaa keskusteluun ja kohtaamiseen. Siellä on helppo rauhoittua ja keskittyä, sillä ulkomaailma unohtuu hetkeksi.

Aistien-menetelmä ryhmäprosessina

Aistien-tilan voi rakentaa ryhmä opiskelijoita, vapaaehtoisia tai esimerkiksi asukasyhdistys. Sopiva ryhmäkoko on 4–8 henkilöä, mutta pienemmälläkin ryhmällä rakentaminen onnistuu.  Koko prosessi on ryhmälähtöinen. Se määrittelee miksi, kenelle ja millä tavoin Aistien-tila rakennetaan.

Tilan rakentaminen toimii ryhmän yhteisöllisyyden edistämisen, voimaantumisen tai oppimisen välineenä. Ryhmä voi rakentaa tilan kertoakseen jostain itselleen tärkeästä asiasta tai teemasta. Maahanmuuttajat voivat esimerkiksi rakentaa tilan, jossa kertovat kotimaastaan valtaväestölle.

Ryhmäprosessin alussa ryhmän vetäjä perehdyttää ryhmän Aistien-menetelmään. Ryhmässä sovitaan tarkemmin toiminnan tavoitteet, tilan kohderyhmä ja teema. Teema voi olla aiheeltaan yleisempi tai ryhmän sisältä nouseva ja hyvinkin henkilökohtainen. Sen tulee olla riittävän rajattu mutta kuitenkin kaikkia innostava ja keskustelua herättävä.

Ryhmätapaamisissa keskustellaan tai työstetään teemaa toiminnallisesti eteenpäin. Aistien-tila voidaan rakentaa monesta eri näkökulmasta käsin. Se on luonteeltaan yksinkertaistettu ja subjektiivinen, ryhmän näköinen, kuva todellisuudesta.

Tilasta suunnitellaan elämyksellinen kokonaisuus, jossa on mahdollisuuksien mukaan kaikkia aisteja aktivoivaa materiaalia. Lisäksi ryhmässä päätetään, kenelle ja millä tavoin valmista tilaa käytetään. Se voi olla auki julkisesti, kutsutuille vieraille tai vain omalle ryhmälle. Valmis tila voi olla auki vain yhden tapahtuman ajan tai pidempään.  Ryhmä voi suunnitella sinne ohjelmaa tai vapaata keskustelua tai yhdessäoloa.

Yhteisen työskentelyn lopettaminen on myös hyvä suunnitella.  Tilan purkamisesta ja muista käytännön asioista, kuten tilassa käytettyjen lainatavaroiden ja tekniikan palauttamisesta, pitää sopia. Lisäksi on hyvä käydä palautekeskustelu. On myös tärkeää kiittää kaikkia tilan toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä.