Kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen tukeminen

Alun perin Laurean Aistien-tila rakennettiin tilaksi, jossa ikääntyvä maahanmuuttaja voi ikään kuin käydä hetken rakkaissa maisemissa – tai maahanmuuttajaäiti voi kertoa kotimaasta lapsilleen. Tämä on edelleen tärkeää. Erilaisia kulttuuritaustoja esittelevien tilojen rakentaminen julkiseen tilaan osoittaa kulttuurisen moninaisuuden arvostamista. Toisaalta tällaisessa tilassa voidaan vaihtaa rooleja: valtakulttuurin jäsenet vierailevat maahanmuuttajalle tutussa tilassa. Tilassa, jossa maahanmuuttaja on asiantuntija ja tuntee olonsa kotoisaksi.

Tilan rakentaminen antaa maahanmuuttajataustaisille nuorille tilaisuuden tarkastella omaa identiteettiään: mitä minulle merkitsee kulttuurit, jotka ovat arjessani läsnä? Sekä tilan rakentaminen ja itselleen tärkeiden asioiden miettiminen, että tilassa keskustelu auttavat nuorta näkemään itsensä erilaisten kulttuuriryhmien jäsenenä.

Kun eritaustaiset ihmiset rakentavat tilaa yhdessä, he valitsevat teeman yhdessä. Aiheena voi olla myös jotain suomalaiseen kulttuuriin liittyvää, kuten juhlapäiviä tai historiaa; tai yleismaailmallista, kuten miltä hääjuhla tai uusi vuosi näyttää eri puolilla maailmaa.  Kun eri kulttuuritaustaiset ihmiset rakentavat tiloja yhdessä, opitaan toinen toisiltaan. Yhdessä tekeminen tuottaa yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunnetta, mikä on tärkeä osa kotoutumista.

 

Aistien-menetelmä kulttuurien kohtaamista edistämässä

Ryhmäprosessissa rakennettua Aistien-tilaa on käytetty yhteisöllisyyttä ja kulttuurienvälistä kohtaamista edistävänä tilana.