Kohtaamisen tukeminen

Kohtaamisen tukemisen ympäristö

Aistien-menetelmän tarkoituksena on edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kohtaamista. Kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen ovat ihmiselle tärkeitä asioita. Onnistuneen kohtaamisen eräs keskeinen edellytys on läsnäolo. (Hänninen & Poikela 2016, 149.) Tasa-arvoisessa kohtaamistilanteessa ollaan aidosti läsnä ja arvostetaan toista sellaisena kuin hän on.

Tila voidaan rakentaa eri kulttuuritaustaisten ihmisten tai eri sukupolvien kohtaamispaikaksi. Tilassa maahanmuuttajat voivat kertoa lapsilleen omasta taustastaan tai itselleen tärkeistä asioista. Tilan avulla voidaan edistää yhteisöllisyyttä esimerkiksi työpaikalla, asukastalolla tai koulussa.

Aistien-tilan rakentaminen perustuu siihen, että tila rakennetaan yhdessä toista kuunnelleen. Tilan suunnittelu- ja rakennusprosessissa tuodaan ryhmän – tai sen jäsenen – mielipidettä ja arvostamia asioita esille. Rakentamistilanne viestittää positiivista kunnioitusta toista kohtaan.

Valmis tila luo innostavan ja turvallisen kohtaamisen ympäristön. Parhaimmillaan tilassa voi unohtaa ulkopuolisen maailman kiireet ja keskittyä yhdessä olemiseen. Tila toimii keskustelun ja ajatusten innoittajana.

 

Yhteisöllinen muistelu

Päivälehden museon ja Lumon kirjaston yhteisöllisesti toteutettu muistelutila